PLYMOTH "TRADITIONELLA" LUFTRENARE

HEPA H14 99,995%, professionella luftrenare, mot virus och bakterier. För alla typer av rum med 2 eller fler personer. Rengör luften 6 gånger / timme i rum upp till 50 m2. EC-fläkt 1-fas / 230V. Väl ljudisolerad. Minskar också spridningen av vanliga förkylningar.

Plymoth "SUPERIOR 2-ZONE" CLC luftrenare

Reducerar risken för Covid-19 vid Mötes- och Lunchbord.

Framtidens HEPA H14 luftrenare finns här idag. Skyddar omedelbart dig och dina kollegor mot Coronavirus vid bordet. Slå på filterenheten så får du omedelbart en nästan 100% virusfri zon eller bubbla runt varje person som sitter vid bordet (Zon-1). All luft vid bordet (ca 10m3) kommer att bytas varje minut mot 99,995% virusfri luft. Den sprider sig sedan ut i rummet (Zon-2).

Omedelbart - och hela tiden - en 99,995% virusfri zon, eller "Bubbla", vid mötes- och lunchrumsbord.

CLEAN-TO-LESS-CLEAN AIR (CLC)

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) REKOMMENDERAR "REN-TILL-MINDRE -REN LUFT" (CLC) MOT COVID-19.

Släpp kontinuerligt ut 99,995% ren luft där du vill minska risken för Covid-19. En virusfri zon kommer omedelbart att skydda människor vid till exempel ett bord. Den "rena luften" kommer sedan att spridas ut i alla riktningar i rummet och blandas med "Mindre-ren luft". "Mindre-ren luft" filtreras kontinuerligt av Filterenheten till 99,995% virusfri luft och sprids över bordet. ”CLEAN-TO-LESS-CLEAN AIR” (CLC) är väl beprövat i kirurgiska operationsrum.

PLYMOTH "2-ZONE" LUFTRENARE ÄR LÖSNINGEN PÅ CLC TILL ETT ÖVERKOMLIGT PRIS.

PLYMOTH MOBILA "PERFECT SPOT 2-ZONE" CLC LUFTRENARE

Skydd mot Coronavirus på den plats där du arbetar.

HEPA H14 "2-zon" luftrenare mot virus och bakterier. Mobil filterenhet med flexibel arm och diffusionshuv. Huven kan enkelt placeras där du vill ha en omedelbar 99,995% virusfri arbetsplats (Zon-1). På kort tid också
98-99% minskning av föroreningar i resten av rummet (Zon-2). CLC-systemet “2-zon” minskar spridningen av både Coronavirus och normal förkylning.

Plymoth "Perfect Spot" 2-Zone Luftrenare.

Perfect Spot

Plymoth "Perfect H-Spot" 2-Zone Luftrenare.

Perfect H-Spot Air Purifier

Investeringen i en Plymoth luftrenare kommer att betalas tillbaka på mindre än ett år. Det kommer att nås med reducerade sjukledigheter och lägre städkostnader. 
(Mindre virus, bakterier och damm i luften).

SVENSKA HÖG-KVALITETSPRODUKTER

Plymoth har 40 års erfarenhet av design och tillverkning av produkter för ren luft.

Produkterna är en kombination av väl beprövade tekniker och progressiva nya idéer.

www.plymoth.com

svenska